Page Title
Kindly settle your debt to Jabatan Bendahari in order to undergo the practicum. Please contact CUIC Service Desk(04-9284917) for more information. Thank You.

UUM-Industry Advisory Council No.1/2018

CUIC ONLINE : CUIC telah menganjurkan Mesyuarat Majlis Penasihatan Universiti - Industri (MPUI) UUM Bilangan 1/2018 di EDC Hotel Kuala Lumpur.

Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Naib Canselor UUM dan dihadiri oleh ‘captain’ industri dan pengurusan tertinggi universiti.

HABIS.

Comments:

Centre for University-Industry Collaboration (CUIC),Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok,
Kedah Darul Aman, MALAYSIA

Tel: 04-9284927 / 4929 ,Fax : 04-9284932 Ι Email:  cuicnet@uum.edu.my
Best viewed using All Browsers Available with the resolution of 1024 x 768